52kg級

阿部 詩

夙川学院高校1年

アベ ウタ

  • 世界ランク(更新日:2016/11/25)
    -
  • 国内ポイント(更新日:2016/11/25)
    -